Новини Света Марина с.Крапец

Новини от Комплекс къщи за гости Света Марина с.Крапец

Свободни апартаменти в къщи за гости Света Марина с.Крапец  за 2021г:

Available apartments in guest houses Sveta Marina in the village of Krapets for 2021:

до 28.06.2021г вкл.

от 29.08.2021г

till 28.06.2021

from 29.08.2021

до 19.06.2021 вкл.

на 24.06.2021г -1ден

на 27.06.2021г-1ден

от 13.07.2021г до 16.07.2021г /дата на заминаване/

от 29.07.2021г до 31.07.2021г/дата на заминаване/

на 07.08.2021г

от 25.08.2021г

till 19.06.2021

on 24.06.2021

on 27.06.2021

from 13.07.2021 to 16.07.2021 / date of departure /

from 29.07.2021 to 31.07.2021 / date of departure /

on 07.08.2021

from 25.08.2021

до 03.07.2021г  вкл.

от 07.07.2021 до 09.07.2021 /дата на заминаване/

на 01.08.2021г

от 28.08.2021

till 03.07.2021

from 07.07.2021 to 09.07.2021 / date of departure /

on 01.08.2021

from 28.08.2021

до 16.07.2021г вкл.

от 22.08.2021г

till 24.06.2021

from 22.08.2021

от 11,06,2021г до 25,06,2021г /дата на заминаване/

от 22.07.2021г до 25.07.2021г /дата на заминаване/

на 01.08.21 – 1 нощувка

от 22.08.2021г

from 11.06.2021 to 25.06.2021 / date of departure /

from 22.07.2021 to 25.07.2021 / date of departure /

on 01.08.2021

from 22.08.2021

до 16.06.2021 вкл.

от 20.06.2021г до 24.06.2021г /дата на заминаване/

от 04.07.2021г до 09.07.2021г /дата на заминаване/

от 22.08.2021г /дата на заминаване/

till 16.06.2021

from 20.06.2021 to 24.06.2021 / date of departure /

from 04.07.2021 to 09.07.2021 / date of departure /

from 22.08.2021

Моля, при проявен интерес се свържете с нас или изпратете вашите запитвания във viber, telegram, signal или whatsapp на тел. +359 885515152 или на e-mail: kremenakkrasteva@gmail.com, svmarinakrapets@gmail.com.

Горепосочените налични свободни апартаменти се променят динамично  и е възможно информацията да не е актуална.

Please, if you are interested, contact us or send your inquiries in viber,  telegram, signal or whatsapp to tel. +359885515152 or e-mail: kremenakkrasteva@gmail.com, svmarinakrapets@gmail.com.

The above available vacant apartments are changing dynamically and the information may not be up to date.

къща за гости света марина крапец къща за гости света марина крапец къща за гости света марина крапец къща за гости света марина крапец къща за гости света марина крапецкъща за гости света марина крапец къща за гости света марина крапец къща за гости света марина крапецкъща за гости света марина крапец

къща за гости света марина крапец къща за гости света марина крапецкъща за гости света марина крапец   къща за гости света марина крапец  къща за гости света марина крапецкъща за гости света марина крапецкъща за гости света марина крапец къща за гости света марина крапец 

къща за гости света марина крапец почивка море csare krapets къща за гости света марина крапец почивка море csare krapets

къща за гости света марина крапец почивка море csare krapets къща за гости света марина крапец почивка море csare krapets

къща за гости света марина крапец почивка море csare krapets къща за гости света марина крапец почивка море csare krapets

Контакти за резервации

Ще се радваме да бъдете наши гости! Очакваме Ви!