ХРАМЪТ НА БОГИНЯТА КИБЕЛА

Посетете храмът на богинята Кибела в Дуранкулак

храм кибела дуранкулак

Храмът е открит за първи път през 1976 г. от български археолози, които провеждат систематични разкопки от 80-те години на миналия век. Днес храмът е включен в резервата „Дуранкулашко езеро“ и е признат за паметник на културата от национално значение.

Храмът на Кибела е построен около 280 г. пр. н. е. и е функционирал повече от 900 години, превръщайки го в едно от най-дълго съществуващите светилища, открити в Европа.

Светилището е било център на поклонение на Кибела, богинята майка, почитана от гърци, траки и келти.

Храмът се състои от централна кръгла камера с диаметър 10,5 метра, заобиколена от

коридор, който води към външно дворно пространство. Уникалната кръгла форма и сложните

декоративни елементи показват влиянието на местен тракийски и гръцки архитектурни стилове.

Вътрешността на храма съдържа множество релефи и надписи. Там е открита женска фигура на богинята майка на чийто гърди има пиктограма, което е свидетелство за най ранна писменост.

По време на разкопките е открит и некропол от 5-ото хилядолетие преди Христа. В него са разкрити 1204 погребения. Това го прави един от най-ранните и най-големите праисторически некрополи, които са откривани. Той е най-старата каменна архитектура на континентална Европа.